HI~欢迎来到数造云打印平台!

设计师认证

您的设计师身份尚未确认

设计师身份确认后方可提现。
现在去确认吗?

您的位置: 首页 > 商品详情

七个龙头-飞龙

七个龙头-飞龙

2842 0 0

模型下载详情

 • 153423891887239.STL (0.46M)
 • 153423892153301.STL (0.49M)
 • 153423892468232.STL (0.43M)
 • 153423892726973.STL (0.4M)
 • 153423893056211.STL (0.52M)
 • 153423893056211.STL (0.52M)
 • 153423893056211.STL (1.65M)
 • 153423893442008.STL (0.48M)
 • 153423893442008.STL (0.48M)
 • 153423893442008.STL (0.54M)
 • 153423894863972.STL (0.57M)
 • 153423894863972.STL (0.57M)
 • 153423895991768.STL (0.62M)
 • 153423896438522.STL (0.67M)
 • 153423897247334.STL (0.59M)
 • 153423897247334.STL (0.57M)
 • 153423897520679.STL (0.57M)
 • 153423897969031.STL (0.41M)
 • 153423897969031.STL (0.45M)
 • 153423898166678.STL (0.45M)
 • 153423898531096.STL (0.4M)
 • 153423898764069.STL (0.4M)
 • 153423898764069.STL (0.4M)
 • 153423899210849.STL (0.43M)
 • 153423899210849.STL (0.43M)
 • 153423899815587.STL (0.5M)
 • 153423900391928.STL (0.5M)
 • 153423900391928.STL (0.5M)
 • 153423900753797.STL (0.5M)
 • 153423901697876.STL (29.16M)
 • 153423902965844.STL (0.41M)
 • 153423903730973.STL (0.64M)
 • 153423904144866.STL (0.55M)
 • 153423905062332.STL (0.45M)
 • 153423905062332.STL (0.45M)
 • 153423906785593.STL (0.45M)
 • 153423907144962.STL (0.43M)
 • 153423908050394.STL (0.43M)
 • 153423902089867.STL (0.39M)
 • 153423911157661.STL (0.38M)
 • 153423911157661.STL (0.38M)
 • 153423911157661.STL (0.38M)
 • 153423912060256.STL (1.4M)
 • 153423912060256.STL (1.4M)
 • 153423912998556.STL (3.49M)

全部45个子文件

材料选择

暂无

后处理

暂无
颜色分类
 • 默认色

订单配置

 • 材料:暂无
 • 颜色:默认色
 • 后处理:暂无
数量:

 预计交货时间:暂无

陈小玉

为您推荐

七个龙头-飞龙

猜你喜欢

与描述相符

0

0

1

非常不满

2

不满义

3

一般

4

满意

5

非常满义

模型下载

该模型为收费模型

打包文件内包含45个stl子文件

下载需要花费您80元
确认支付吗?

400-690-8069