HI~欢迎来到数造云打印平台!

设计师认证

您的设计师身份尚未确认

设计师身份确认后方可提现。
现在去确认吗?

您的位置: 首页 > 商品详情

龙舟

3D模型/龙舟

250 0 0

模型下载详情

 • 168715833077651.STL (2.05M)
 • 168715834471047.STL (5.46M)
 • 168715837221723.STL (5M)
 • 168715839585149.STL (1.88M)
 • 168715840719259.STL (0.03M)
 • 168715841570666.STL (0.39M)
 • 168715841973768.STL (0.3M)
 • 168715841973768.STL (0.3M)
 • 168715842426277.STL (0.89M)
 • 168715842752761.STL (0.89M)
 • 168715847078541.STL (0.92M)
 • 168715847882085.STL (0.39M)
 • 168715848657900.STL (0.39M)
 • 168715849122363.STL (2.21M)
 • 168715849890589.STL (2.21M)
 • 168715851540408.STL (1.9M)

全部16个子文件

材料选择

暂无

后处理

暂无
颜色分类
 • 默认色

订单配置

 • 材料:暂无
 • 颜色:默认色
 • 后处理:暂无
数量:

 预计交货时间:暂无

为您推荐

3D模型/龙舟

猜你喜欢

与描述相符

0

0

1

非常不满

2

不满义

3

一般

4

满意

5

非常满义

模型下载

该模型为收费模型

打包文件内包含16个stl子文件

下载需要花费您80元
确认支付吗?

400-690-8069